Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:73 · Visa register
Förordning (1985:73) om undantag från svensk socialförsäkringslagstiftning vid arbete utomlands
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1985-02-21
Ikraft: 1985-04-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1994:863
Upphävd: 1994-07-01
Bestämmelserna i 1 kap. 3 § fjärde stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring om att en utsänd arbetstagare och hans medföljande familjemedlemmar skall anses bosatta i riket under hela utsändningstiden gäller inte arbetstagare, som är arvodesanställda av styrelsen för internationell utveckling för arbete inom det svenska biståndet i ett annat land, eller deras medföljande familjemedlemmar enligt bestämmelserna. Inte heller gäller bestämmelsen i 1 kap. 1 § fjärde stycket andra meningen lagen (1976:380) om arbetsskade försäkring om att en utsänd arbetstagare skall vara försäkrad för arbetsskada under hela utsändningstiden beträffande sådana arbetstagare som nyss sagts.