Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:400 · Visa register
Lag (1985:400) om behörighet för justitiekanslern att överklaga vissa beslut enligt rättegångsbalken
Departement: Justitiedepartementet Å
Utfärdad: 1985-06-06
Ikraft: 1985-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2005:73
Upphävd: 2005-04-01
Har allmän domstol avvisat en försvarare eller ogillat en framställning om att avvisa en försvarare, får justitiekanslern, vid sidan av den rätt till överklagande som tillkommer annan, överklaga beslutet. Detsamma gäller beslut varigenom domstolen har återkallat ett förordnande av offentlig försvarare eller ogillat en framställning om att ett sådant förordnande skall återkallas.