Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:1089 · Visa register
Lag (1985:1089) om försöksverksamhet inom hälso- och sjukvårdens område
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1985-12-19
Ikraft: 1986-02-04
Tidsbegränsad: 1997-01-01
Om socialstyrelsen för ett särskilt fall medger det, får en kommun som ingår i ett landsting på försök helt eller delvis bedriva viss hälso- och sjukvård (primärvård) i kommunen under förutsättning att landstinget och kommunen har kommit överens om det. Socialstyrelsen får bestämma de villkor som skall gälla för försöksverksamheten. Socialstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen av landstinget eller kommunen. Lag (1991:1590).