Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1984:337 · Visa register
Förordning (1984:337) om ändrade bestämmelser om statens skyldighet att betala ersättning till kommuner enligt 33 § bostadslånekungörelsen (1962:537) m.m.
Departement: Näringsdepartementet RS N
Utfärdad: 1984-05-24
Ikraft: 1984-06-27
Författningen har upphävts genom: SFS 2016:471
Upphävd: 2016-09-01
Enligt 33 § tredje stycket bostadslånekungörelsen (1962:537) eller motsvarande äldre bestämmelser är staten under vissa förutsättningar skyldig att betala ersättning till kommunen för bland annat sådana förluster vid förvaltning av flerbostadshus som beror på att lägenheter i husen är outhyrda. Regeringen kan bevilja stöd av statsmedel till åtgärder i bostadsområden med stor andel outhyrda lägenheter. Beviljas sådant stöd kan regeringen, om kommunen medger det, besluta att statens ersättningsskyldighet enligt nämnda bestämmelser helt eller delvis skall upphöra i kommunen.