Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1984:321 · Visa register
Förordning (1984:321) om kontrollavgift vid olovlig parkering
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad: 1984-05-24
Ändring införd: t.o.m. SFS 2008:1115
Ikraft: 1984-07-01
Föreskrifter för verkställighet av 3 § lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering får meddelas av Transportstyrelsen. Förordning (2008:1115).