Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1984:308 · Visa register
Förordning (1984:308) om ersättning för tull- och passkontroll m.m. vid Scandinavian Airlines Systems flygpassagerarterminal i Malmö
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 1984-05-24
Ikraft: 1984-06-07 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2004:1112
Upphävd: 2005-01-01
1 § Denna förordning avser verksamheten vid Scandianvian Airlines Systems flygpassagerarterminal i Malmö. 2 § För statens kostnader för pass- och tullkontroll samt för sådan kontroll som avses i 1 § lagen (1984:283) med vissa bestämmelser för Scandinavian Airlines Systems flygpassagerarterminal i Malmö skall terminalinnehavaren betala avgift till staten. 3 § Avgiften är 300 000 kronor för varje påbörjad kalendermånad. 4 § Avgiften tas ut genom räkning från luftfartsverket. För betalningen får borgen eller förskott krävas. Övergångsbestämmelser 1984:308. Denna förordning träder i kraft dagen efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. För kontroll som äger rum före den 1 juli 1984 utgör avgiften 150 000 kronor.