Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1984:226 · Visa register
Förordning (1984:226) om tillgodoräkning av tjänsteår för pensionsförmåner förstatsanställda m.fl. som ingår i Stockholmskonferensens sekretariat
Departement: Civildepartementet
Utfärdad: 1984-05-03
Ikraft: 1984-05-29
Författningen har upphävts genom: SFS 1991:1430
Upphävd: 1992-01-01
Tillämpningsområde 1 § Denna förordning gäller arbetstagare med pensionsrätt enligt allmänt pensionsavtal för statliga och vissa andra tjänstemän eller statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287). Tillgodoräkning av tjänsteår 2 § Arbetstagaren får som tjänsteår för pension eller livränta tillgodoräkna sig den tid, varunder han eller hon varit tjänstledig för att ingå i sekretariatet vid konferensen om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och nedrustning i Europa (Stockholmskonferensen). Ledigheten skall hos statens löne- och pensionsverk redovisas som ledighet för offentligt uppdrag.