Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1983:1126 · Visa register
Statistiska centralbyråns kungörelse (1983:1126) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
Departement: Statistiska centralbyrån
Utfärdad: 1983-12-22
Ikraft: 1984-02-01
Statistiska centralbyrån förordnar att de underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag inte skall ändras under tiden den 1 februari 1984 till den 31 januari 1985.