Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1983:1127 · Visa register
Försäkringsinspektionens Kungörelse (1983:1127) om ändring av vissa skadelivräntor
Departement: Försäkringsinspektionen
Utfärdad: 1983-12-15
Ikraft: 1984-02-01
Försäkringsinspektionen får meddela att nedan berörda livräntor fr. o. m. den 1 februari 1984 skall ökas enligt följande: 1. Livräntor föranledda av händelser, inträffade före utgången av år 1973. 1.1 Ytterligare indextillägg till trafiklivränta utgår inte (jfr SFS 1973:216, 217 och 1981:1193). 1.2 Ytterligare indextillägg till skadelivränta som utgår av statsmedel utgår inte (jfr SFS 1973:218 och 1981:1214). 1.3 Annan ansvarslivränta -- än trafiklivränta och statlig skadelivränta -- ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 5 % (jfr SFS 1973:214 och 1981:1195). Under 1.3 angivna indextillägg skall utgå till livräntor som fastställts före den 1 februari 1984. 2. Livräntor föranledda av händelser, inträffade efter utgången av år 1973. 2.1 Skadeståndslivränta ökas med 5 %. Ändringen avser alla livräntor enligt lagen (1973:213 och 1981:1194) om ändring av skadeståndslivräntor som fastställts före den 1 februari 1984 samt livräntor enligt lagen som genom dom fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats före nämnda dag. Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) äger vad sålunda förordnats tillämpning även ifråga om trafikskadeersättning i form av livränta.