Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:29 · Visa register
Förordning (1982:29) om avgifter för konsulärt bistånd
Departement: Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad: 1982-01-14
Omtryck: SFS1990:245
Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:247
1 § Den avgift som ska betalas enligt 14 § lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd är 600 kronor. Förordning (2009:1041). 2 § Avgift enligt 1 § ska även betalas för följande tjänster nämligen 1. överföring till en utlandsmyndighet av pengar från enskilda eller av banktillgodohavanden eller liknande medel, 2. inväxling av checkar eller sedlar, 3. utbetalning för försäkringsföretags räkning. Förordning (2011:247). 3 § Beslut om avgift enligt 2 § får inte överklagas. 4 § Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av Regeringskansliet. Förordning (1997:11). 2003:561 Denna förordning träder i kraft den 1 september 2003. I fråga om bistånd som har lämnats enligt lagen (1973:137) om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m. gäller alltjämt 1 § i sin äldre lydelse.