Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:1173 · Visa register
Förordning (1982:1173) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala ordningsföreskrifter
Departement: Civildepartementet KOM
Utfärdad: 1982-12-16
Författningen har upphävts genom: SFS 1993:1632
Upphävd: 1994-04-01
Kommuner och länsstyrelser bemyndigas att i lokal ordningsstadga meddela sådana föreskrifter om den allmänna ordningen som avses i 7 § allmänna ordningsstadgan (1956:617). Bemyndigandet får dock inte utnyttjas för att meddela föreskrifter som innebär inskränkning i den enskildes frihet att framföra musikaliskt eller annat konstnärligt verk.