Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:1173 · Visa register
Förordning (1982:1173) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala ordningsföreskrifter
Departement: Civildepartementet KOM
Utfärdad: 1982-12-16
Författningen har upphävts genom: SFS 1993:1632
Upphävd: 1994-04-01
Kommuner och länsstyrelser bemyndigas att i lokal ordningsstadga meddela sådana föreskrifter om den allmänna ordningen som avses i 7 § allmänna ordningsstadgan (1956:617). Bemyndigandet får dock inte utnyttjas för att meddela föreskrifter som innebär inskränkning i den enskildes frihet att framföra musikaliskt eller annat konstnärligt verk.