Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1981:1057 · Visa register
Förordning (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader m.m.
Departement: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1981-11-26
Ändring införd: t.o.m. SFS 2003:294
Upphävd: 2013-03-16
Ersättning enligt lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. lämnas, om det inte finns särskilda skäl till annat, med högst 1. femtio kronor för skriftlig betalningspåminnelse som avses i 2 §, 2. etthundrasextio kronor för krav som avses i 3 § 1, 3. etthundrafemtio kronor för upprättande av amorteringsplan som avses i 3 § 2. Förordning (2003:294). Övergångsbestämmelser 1982:918 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1983. I fråga om åtgärd som har vidtagits före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser. 1984:265 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984. I fråga om åtgärder som har vidtagits före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser. 1985:776 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986. I fråga om åtgärder som har vidtagits före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser. 1987:873 Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1987. I fråga om åtgärder som har vidtagits före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser. 1989:37 Denna förordning träder i kraft den 1 april 1989. I fråga om åtgärder som har vidtagits före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser. 1990:177 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. I fråga om åtgärder som har vidtagits före ikraftträdandet tillämpas äldre föreskrifter. 1990:1003 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991. I fråga om åtgärder som har vidtagits före ikraftträdandet tillämpas äldre föreskrifter. 1993:1130 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994. I fråga om åtgärder som har vidtagits före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser. 1996:938 Denna förordning träder i kraft den 1 december 1996. I fråga om åtgärder som har vidtagits före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser. 2003:294 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003. I fråga om åtgärder som har vidtagits före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser. 2013:59 Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för åtgärder som har vidtagits före ikraftträdandet.