Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1981:978 · Visa register
Förordning (1981:978) om rikets indelning i militär- och civilområden m.m.;
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1981-10-22
Ändring införd: t.o.m. SFS 1993:538
Författningen har upphävts genom: SFS 1994:642
Upphävd: 1994-07-01
1 § För det militära försvarets verksamhet delas landet in i tre militärområden. Militärområdenas benämningar, omfattningar och beteckningar anges i bilaga 1 till denna förordning. Förordning (1993:538). 2 § Militärområdena indelas i försvarsområden. Försvarsområdenas benämningar, omfattningar och beteckningar anges i bilaga 1 till denna förordning. Förordning (1983:480). 3 § Inom landet finns dessutom för marinstridskrafternas verksamhet marinkommandon, kustartilleriförsvar och marindistrikt samt för flygstridskrafternas verksamhet flygkommandon. Överbefälhavaren bestämmer den geografiska omfattningen av dessa. Förordning (1993:538). 4 § För verksamheten inom den civila delen av totalförsvaret indelas riket i fem civilområden. Civilområdenas benämningar, omfattningar och beteckningar anges i bilaga 2 till denna förordning. Förordning (1992:456). 5 § Under krig och, i den utsträckning regeringen bestämmer, vid krigsfara får överbefälhavaren besluta om tillfälliga ändringar i indelningen i militärområden och försvarsområden. Förordning (1983:480). Bilaga 1 Militärområdenas och försvarsområdenas benämningar m. m. Benämning Omfattning Beteckning Militärområden Södra militärområdet Jönköpings, Kronobergs, Milo S Kalmar, Blekinge, Kristian- stads, Malmöhus, Hallands, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs samt Skaraborgs län Mellersta militär- Stockholms, Uppsala, Söderman- Milo M området lands, Östergötlands, Gotlands, Västmanlands, Värmlands, Örebro, Kopparbergs och Gävleborgs län Norra militärområdet Västernorrlands, Jämtlands, Milo N Västerbottens och Norrbottens län Förordning (1993:538). Bilaga 2 Civilområdenas benämningar m. m. Benämning Omfattning Beteckning Södra civilområdet Jönköpings, Kronobergs, Civo S Kalmar, Blekinge, Kristian- stads och Malmöhus län Västra civilområdet Hallands, Göteborgs och Bohus, Civo V Älvsborgs samt Skaraborgs län Mellersta civilområdet Stockholms, Uppsala, Söderman- Civo M lands, Östergötlands, Gotlands, Västmanlands, Värmlands, Örebro, Kopparbergs och Gävleborgs län Nedre Norrlands Västernorrlands och Jämtlands Civo NN civilområde län Övre Norrlands Västerbottens och Norrbottens Civo ÖN civilområde län Förordning (1993:538).