Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1981:1362 · Visa register
Hemförsäljningsförordning (1981:1362)
Departement: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1981-12-17
Författningen har upphävts genom: SFS 2000:275
Upphävd: 2000-06-01
Formulär till handlingar och blanketter som avses i 4 § första och andra styckena hemförsäljningslagen (1981:1361) fastställs av konsumentverket.