Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1981:1114 · Visa register
Lag (1981:1114) om utseende av ledamöter i lantbruksnämnderna och skogsvårdsstyrelserna
Departement: Jordbruksdepartementet
Utfärdad: 1981-11-12
Författningen har upphävts genom: SFS 1990:1496
Upphävd: 1991-07-01
1 § I varje län skall det finnas en lantbruksnämnd och en skogsvårdsstyrelse. 2 § Lantbruksnämnden skall bestå av nio ledamöter. Fyra ledamöter och en suppleant för var och en av dem skall utses av regeringen. Fyra ledamöter och lika många suppleanter skall väljas av landstinget eller, i Gotlands län, av kommunfullmäktige i Gotlands kommun. Lantbruksdirektören är självskriven ledamot i nämnden. Inom var och en av lantbruksnämnderna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län skall det finnas en rennäringsdelegation. Landstinget skall välja en ledamot i delegationen och en suppleant för denne ledamot. 3 § Skogsvårdsstyrelsen skall bestå av sju ledamöter. Tre ledamöter och en suppleant för var och en av dem skall utses av regeringen. Tre ledamöter och lika många suppleanter skall väljas av landstinget eller, i Gotlands län, av kommunfullmäktige i Gotlands kommun. Länsjägmästaren är självskriven ledamot i styrelsen.