Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:358 · Visa register
Förordning (1979:358) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg
Departement: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 1979-05-31
Ändring införd: t.o.m. SFS 2014:1129
Polismyndigheten får meddela föreskrifter enligt 2 § tredje stycket lagen (1979:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg och de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen. Förordning (2014:1129).