Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:926 · Visa register
Lag (1979:926) om tystnadsplikt för präst inom svenska kyrkan
Departement: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 1979-11-15
Författningen har upphävts genom: SFS 1992:301
Upphävd: 1993-01-01
Den som är prästvigd i svenska kyrkan har tystnadsplikt i fråga om det som han har erfarit under enskilt skriftermål eller under själavårdande samtal i övrigt.