Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1978:352 · Visa register
Lag (1978:352) om utredning i utländskt skatteärende
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1978-06-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1990:314
Upphävd: 1990-07-01
I den mån det påkallas enligt överenskommelse mellan Sverige och främmande stat om handräckning i skatte- eller avgiftsärende, skall svensk myndighet bistå den främmande staten med utredning i ärende angående skatt eller allmän avgift i denna stat. Utredningen skall genomföras i enlighet med de föreskrifter som gäller vid utredning i motsvarande ärende angående närmast jämförlig svensk skatt eller avgift. I sådant ärende möjliga tvångsmedel får anlitas i mån av behov. Vad som sägs i denna lag gäller dock icke tull eller annan allmän avgift, som avses i lag (1973:431) om utredning angående brott mot utländsk tullag.