Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1978:218 · Visa register
Förordning (1978:218) om Patent- och registreringsverkets verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Utfärdad: 1978-05-11
Ändring införd: t.o.m. SFS 2019:21
1 § Patent- och registreringsverket är internationell nyhetsgranskningsmyndighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning enligt den konvention om patentsamarbete som avslutades i Washington den 19 juni 1970, och i den omfattning som bestäms i avtal med internationella byrån inom Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Internationella byrån). Förordning (2019:21). 2 § Ärenden som Patent- och registreringsverket ansvarar för enligt 1 § handläggs enligt konventionen om patentsamarbete, tillämpningsföreskrifterna till denna, avtalet med Internationella byrån och i övrigt enligt allmänna regler för verksamheten hos verket. Förordning (2019:21). 3 § För handläggningen av de ärenden som anges i 2 § får Patent- och registreringsverket ta ut avgifter enligt vad som anges i avtalet med Internationella byrån. Förordning (2019:21).