Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1978:797 · Visa register
Försäkringsinspektionens Kungörelse (1978:797) om ändring av vissa skadelivräntor
Departement: Försäkringsinspektionen
Utfärdad: 1978-12-15
Försäkringsinspektionen får meddela att nedan berörda livräntor from den 1 januari 1979 skall ökas enligt följande: 1. Livräntor föranledda av händelser, inträffade före utgången av år 1973. 1.1 Trafiklivränta ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 6% (jfr SFS 1973:216 och 217). 1.2 Skadelivränta som utgår av statsmedel ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 6% (jfr SFS 1973:218). 1.3 Annan ansvarslivränta än trafiklivränta och statlig skadelivränta ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 5% (jfr SFS 1973:214). Under 1.1-1.3 angivna indextillägg skall utgå till livräntor som fastställts före den 1 januari 1979. 2. Livräntor föranledda av händelser, inträffade efter utgången av år 1973. 2.1 Skadeståndslivränta ökas med 5%. Ändringen avser alla livräntor enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor som fastställts före den 1 januari 1979 samt livräntor enligt lagen som genom dom fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats före nämnda dag.