Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1978:205 · Visa register
Förordning (1978:205) om internationellt certifikat för fritidsfartyg
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad: 1978-04-27
1 § Denna förordning gäller internationellt certifikat för fritidsfartyg enligt en inom Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa antagen resolution. Certifikat är avsett att användas vid färd utomlands med fritidsfartyg. 2 § Certifikat som avses i resolutionen får i Sverige utfärdas av Svenska Båtunionen, Svenska Kryssarklubben och Svenska Seglarförbundet. 3 § Certifikat som utfärdas i Sverige skall innehålla uppgifter och upplysningar i de avseenden som framgår av bilaga till denna förordning. 4 § Certifikat får inte utfärdas för längre tid än två år. 5 § Texten i certifikat skall vara avfattad på svenska, engelska och franska. Ytterligare språk får användas om så finnes lämpligt.