Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1976:722 · Visa register
Förordning (1976:722) om tillämpning av en konvention den 11 november 1975 mellan Sverige och Österrike om social trygghet;
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1972-09-16
Omtryck: SFS1983:478
Övrigt: Bilagorna ej med här.
Författningen har upphävts genom: SFS 1997:265
Upphävd: 1997-07-01
Regeringen föreskriver att den konvention mellan Sverige och Österrike om social trygghet som undertecknats den 11 november 1975 jämte slutprotokoll till konventionen samt en den 1 juni 1976 undertecknad överenskommelse om tillämpning av konventionen skall lända till efterrättelse här i riket från och med den 1 november 1976. Konventionen, slutprotokollet och tillämpningsöverenskommelsen bifogas denna förordning i svensk och tysk text som bilaga 1-3.