Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1976:518 · Visa register
Förordning (1976:518) om föreskrifter för verkställighet av lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.
Departement: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 1976-06-17
Ändring införd: t.o.m. SFS 2014:1123
Polismyndigheten får meddela närmare föreskrifter om verkställighet av lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. Myndigheten ska samråda med Socialstyrelsen när det gäller föreskrifter som rör sociala och medicinska frågor. Förordning (2014:1123).