Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1976:40 · Visa register
Statistiska centralbyråns kungörelse (1976:40) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;
Departement: Statistiska centralbyrån
Utfärdad: 1976-03-08
Med stöd av kungörelsen (1967:63) om fastställande av procenttal enligt 3 § andra stycket lagen den 16 december 1966 (nr 680) om ändring av vissa underhållsbidrag, m.m. förordnar statistiska centralbyrån beträffande underhållsbidrag som avses i nyss angivna lag att utgående bidragsbelopp skall höjas med elva procent fr.o.m. den 1 april 1976. Bidrag, vars belopp efter ändringen slutar på öretal, skall enligt nyssnämnda lag utgå med närmast lägre krontal.