Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1976:1012 · Visa register
Förordning (1976:1012) om löneavdrag vid disciplinbot
Departement: Justitiedepartementet L5
Utfärdad: 1976-12-02
Författningen har upphävts genom: SFS 1987:187
Upphävd: 1987-06-01
1 § För krigsman, som ej erhåller dagersättning enligt värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008), bestämmes löneavdrag vid disciplinbot enligt bestämmelserna i 20 § anställningsförordningen (1965:601) om löneavdrag som disciplinpåföljd. Värnpliktig som erhåller dagpenning enligt värnpliktsförmånsförordningen skall därvid anses ha lön för månad med belopp som svarar mot summan av hans dagpenning under 30 dagar. 2 § För värnpliktig, som erhåller dagersättning enligt värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008), bestämmes det dagliga löneavdraget vid disciplinbot till belopp som svarar mot hans dagersättning utan tillägg. 3 § Om återbetalning i vissa fall av belopp som har innehållits på grund av ålagt disciplinstraff finns bestämmelser i lagen (1973:18) om disciplinstraff för krigsmän.