Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:954 · Visa register
Förordning (1975:954) om rätt för riksförsäkringsverket att fastställa vissa socialförsäkringsavgifter m.m.
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1975-11-06
Författningen har upphävts genom: SFS 1987:592
Upphävd: 1987-07-01
Regeringen bemyndigar riksförsäkringsverket att fastställa de procentsatser som skall tillämpas vid beräkning av arbetsgivares avgifter för sjöman till sjukförsäkringen, folkpensioneringen och tilläggspensioneringen samt vid beräkning av allmän arbetsgivaravgift för sjöman enligt 19 kap. 4 § andra stycket repsektive 4 a § lagen (1962:381) om allmän försäkring, övergångsbestämmelserna till lagen (1973:481) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring och 2 § första stycket lagen (1968:419) om allmän arbetsgivaravgift.