Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:836 · Visa register
Förordning (1975:836) om beräkning av pensionslön för kommunala anställningar m.fl. i vissa fall
Departement: Civildepartementet
Utfärdad: 1975-09-10
Författningen har upphävts genom: SFS 1991:1435
Upphävd: 1992-01-01 överg.best.
1 § Denna förordning tillämpas vid beräkning av pensionslön enligt 9 § 2 mom. andra stycket statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) för tid före utgången av år 1974 såvitt gäller sådan icke-statlig anställning på vilken kommunala eller motsvarande lönebestämmelser tillämpats. 2 § Pensionslönen utgöres av den vid anställningens upphörande gällande månadslönen för den löneklass på löneplan K som anges i bilaga till denna förordning, till den del pensionslönen beräknas på grundval av månadslön som utgått enligt tidigare tillämpad löneplan. Övergångsbestämmelser 1975:836 Denna förordning träder i kraft en vecka efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Förordningen tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1975, även om anställningen upphört före förordningens ikraftträdande men under tid för vilken förordningen tillämpas. Övergångsbestämmelser 1991:1435 Den upphävda författningen gäller fortfarande i fråga om rätt till pensionsförmån som uppkommit före utgången av år 1991. Detsamma gäller i fråga om rätt till familjepensionsförmån efter den som har en sådan rätt.