Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:828 · Visa register
Förordning (1975:828) om garanti för obligationslån
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1975-09-10
Författningen har upphävts genom: SFS 1993:1278
Upphävd: 1994-01-01
Regeringen ger till känna, att regeringen /k/ dels /-k/ fastställt fullmäktiges i riksgäldskontoret beslut att utfärda nio obligationslån enligt följande uppställning, /k/ dels /-k/ meddelat garanti för dessa lån på sammanlagt nominellt åtta miljarder nittiotvå miljoner fyrahundratjugosju tusen kronor. Obligationslån Lånebelopp kr. Svenska statens 7 1/2 % obligationslån 1974--07--10 lån nr 120 510 000 000 Svenska statens 8 % obligationslån 1974--09--10 lån nr 121 800 000 000 Svenska statens 8 % obligationslån 1975--01--10 lån nr 122 1 400 000 000 Svenska statens 8 % obligationslån 1975--03--10 lån nr 123 900 000 000 Svenska statens 9 % obligationslån 1975--06--10 lån nr 124 1 900 000 000 1974 års tredje premieobligationslån 700 000 000 1974 års sparobligationslån 582 427 000 1975 års första premieobligationslån 750 000 000 1975 års andra premieobligationslån 550 000 000