Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:491 · Visa register
Förordning (1975:491) om beslutanderätt för Sveriges export- och investeringsråd beträffande handelssekreterare
Departement: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 1975-06-05
Ändring införd: t.o.m. SFS 2012:751
1 § Vid utövandet av de befogenheter som avses i 1 § första stycket lagen (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges export- och investeringsråd beträffande handelssekreterare m.m. ska rådet i fråga om punkt 1 lämna anvisningar om verksamhetsplanering samt ange uppgifter, fördela resurser och meddela andra liknande föreskrifter för verksamheten. Förordning (2012:751). 2 § har upphävts genom förordning (1981:633).