Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:441 · Visa register
Förordning (1975:441) om verkan av lönegradsändring av tjänst m.m.
Departement: Civildepartementet RS1
Utfärdad: 1974-05-29
Författningen har upphävts genom: SFS 1991:1743
Upphävd: 1992-07-01
Tillämpningsområde 1 § Denna förordning avser tjänst för vilken avlöningsförmånerna fastställes under medverkan av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. Med sådan tjänst likställes i förordningen, om ej annat skriftligen förutsatts i avtal, långtidsvikariat på tjänsten. Vad som sägs om lönegrad i förordningen äger motsvarande tillämpning på lönetariffklass. Enhetlig lönegradsändring 2 § Har, i samband med omprövning av gällande normer för lönegradsplacering, genom avtal eller genom beslut av myndighet med stöd av avtal samtliga tjänster inom en grupp av tjänster i samma lönegrad med gemensam tjänstebenämning i lika mån ändrats i lönegrad, gäller därmed tjänsternas nya lönegradsplacering för tjänsternas innehavare. Motsvarande gäller om ändringen avser enstaka tjänst, som ej ingår i grupp av tjänster. 3 § Skriftligt bevis om den nya löneställningen enligt 2 § utfärdas av den myndighet där tjänstemannen är anställd, om överordnad myndighet ej bestämmer annat. Oenhetlig lönegradsändring 4 § Har under de övriga förutsättningar som sägs i 2 § antingen samtliga tjänster inom gruppen i olika mån ändrats i lönegrad eller också endast någon eller några av tjänsterna inom gruppen ändrats i lönegrad, äger 2 och 3 §§ motsvarande tillämpning, om avtalet utvisar vilken eller vilka tjänster som ändringen avser. Inrättande av tjänst 5 § Har i samband med organisationsförändring eller annars till följd av ändring av arbetsuppgifterna tjänst inrättats, tillämpas vanliga regler för tillsättning av den nya tjänsten.