Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:198 · Visa register
Oljekrisförordning (1975:198)
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Utfärdad: 1975-05-22
Ändring införd: t.o.m. SFS 1997:870
1 § Föreskrifter om uppgiftsskyldighet som avses i 14 § oljekrislagen (1975:197) meddelas av Statens energimyndighet. Ärende om föreskrift av större vikt får dock hänskjutas till regeringen. Statens energimyndighet utövar även befogenheter, som avses i 15 § oljekrislagen. Förordning (1997:870). 2 § Ersättning jämlikt 17 § oljekrislagen (1975:197) utgår av allmänna medel enligt de grunder, som gäller för ersättning av allmänna medel till vittne. Fråga om ersättning prövas av den myndighet inför vilken inställelse har skett.