Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:899 · Visa register
Förordning (1974:899) om riksmätplatser m. m.
Departement: Industridepartementet
Utfärdad: 1983-06-09
Författningen har upphävts genom: SFS 1989:526
Upphävd: 1989-07-01
1 § Ärenden om utseende av riksmätplatser bereds av statens mät- och provråd. Förordning (1983:639). 2 § Statens mät- och provråd meddelar allmänna råd för verksamheten vid riksmätplats. Riksmätplats skall på begäran lämna rådet upplysningar om sin verksamhet och även i övrigt bereda rådet tillfälle att göra sig underrättad om denna. Förordning (1983:639). 3 § Frågor om auktorisation enligt 4 § lagen (1974:897) om riksmätplatser m. m. prövas av statens mät- och provråd. Ansökan om auktorisation skall vara skriftlig. Förordning (1983:639). 4 § Statens mät- och provråd meddelar närmare föreskrifter för verksamheten vid auktoriserad mätplats som ej är statlig myndighet och utövar tillsyn över verksamheten. I övrigt tillämpas 2 § andra stycket på sådan mätplats. I fråga om verksamheten vid auktoriserad mätplats som är statlig myndighet tillämpas 2 §. Förordning (1983:639). 5 § Auktoriserad mätplats skall betala kostnaden för auktorisationen enligt vad statens mät- och provråd efter samråd med riksrevisionsverket föreskriver. Förordning (1983:639). 6 § Om ej annat är särskilt föreskrivet, får riksmätplats uppbära ersättning för mätning enligt föreskrifter som riksmätplatsen meddelar efter samråd med riksrevisionsverket.