Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:614 · Visa register
Lag (1974:614) om beredskapsstyrka för FN-tjänst;
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1974-06-28
Författningen har upphävts genom: SFS 1992:1153
Upphävd: 1993-01-01
1 § Inom försvarsmakten skall en militär styrka finnas organiserad som beredskapsstyrka. 2 § Regeringen äger efter framställning av Förenta nationernas generalsekreterare ställa beredskapsstyrkan till Förenta nationernas förfogande för att deltaga i fredsbevarande verksamhet. Regeringen äger vidare besluta att beredskapsstyrkan skall biträda vid hjälpverksamhet utomlands i samband med naturkatastrof eller liknande händelse. 3 § Beredskapsstyrkan får omfatta högst två bataljoner samt specialenheter om tillsammans högst en bataljons styrka. 4 § Beredskapsstyrkan skall bestå av för ändamålet anställd personal.