Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:614 · Visa register
Lag (1974:614) om beredskapsstyrka för FN-tjänst;
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1974-06-28
Författningen har upphävts genom: SFS 1992:1153
Upphävd: 1993-01-01
1 § Inom försvarsmakten skall en militär styrka finnas organiserad som beredskapsstyrka. 2 § Regeringen äger efter framställning av Förenta nationernas generalsekreterare ställa beredskapsstyrkan till Förenta nationernas förfogande för att deltaga i fredsbevarande verksamhet. Regeringen äger vidare besluta att beredskapsstyrkan skall biträda vid hjälpverksamhet utomlands i samband med naturkatastrof eller liknande händelse. 3 § Beredskapsstyrkan får omfatta högst två bataljoner samt specialenheter om tillsammans högst en bataljons styrka. 4 § Beredskapsstyrkan skall bestå av för ändamålet anställd personal.