Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:1051 · Visa register
Kungörelse (1974:1051) om läkarintyg för omyndighets- och myndighetsförklaringar
Departement: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1974-12-20
Författningen har upphävts genom: SFS 1988:1366
Upphävd: 1989-01-01
Läkarintyg som avses i 10 kap. 15 § föräldrabalken skall vara utfärdat av läkare som har specialistkompetens i allmän psykiatri, rättspsykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri eller som annars har förklarats behörig av socialstyrelsen. Intyg skall vara avfattat enligt formulär som socialstyrelsen fastställer. Förordning (1976:631).