Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:899 · Visa register
Förordning (1974:899) om riksmätplatser m. m.
Departement: Industridepartementet
Utfärdad: 1983-06-09
Författningen har upphävts genom: SFS 1989:526
Upphävd: 1989-07-01
1 § Ärenden om utseende av riksmätplatser bereds av statens mät- och provråd. Förordning (1983:639). 2 § Statens mät- och provråd meddelar allmänna råd för verksamheten vid riksmätplats. Riksmätplats skall på begäran lämna rådet upplysningar om sin verksamhet och även i övrigt bereda rådet tillfälle att göra sig underrättad om denna. Förordning (1983:639). 3 § Frågor om auktorisation enligt 4 § lagen (1974:897) om riksmätplatser m. m. prövas av statens mät- och provråd. Ansökan om auktorisation skall vara skriftlig. Förordning (1983:639). 4 § Statens mät- och provråd meddelar närmare föreskrifter för verksamheten vid auktoriserad mätplats som ej är statlig myndighet och utövar tillsyn över verksamheten. I övrigt tillämpas 2 § andra stycket på sådan mätplats. I fråga om verksamheten vid auktoriserad mätplats som är statlig myndighet tillämpas 2 §. Förordning (1983:639). 5 § Auktoriserad mätplats skall betala kostnaden för auktorisationen enligt vad statens mät- och provråd efter samråd med riksrevisionsverket föreskriver. Förordning (1983:639). 6 § Om ej annat är särskilt föreskrivet, får riksmätplats uppbära ersättning för mätning enligt föreskrifter som riksmätplatsen meddelar efter samråd med riksrevisionsverket.