Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1973:219 · Visa register
Kungörelse (1973:219) om fastställande av procenttal för ändring av skadeståndslivräntor
Departement: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1973-04-13
Författningen har upphävts genom: SFS 2003:832
Upphävd: 2004-01-01
Procenttal med vilket skadeståndslivränta skall ändras enligt 3 § lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor fstställes av försäkringsinspektionen. Inspektionen skall omedelbart offentliggöra procenttalet på lämpligt sätt.