Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1972:752 · Visa register
Lag (1972:752) med anledning av införandet av ny vägtrafiklagstiftning
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad: 1972-12-15
Ändring införd: t.o.m. SFS 1972:756
Förekommer i författning som beslutats av Konungen och riksdagen gemensamt eller av riksdagen ensam hänvisning till föreskrift som ersatts genom bestämmelse i bilregisterkungörelsen (1972:599), fordonskungörelsen (1972:595), körkortskungörelsen (1972:592), vägtrafikkungörelsen (1972:603), kungörelsen (1972:602) om arbetstid vid vägtransport, m.m. eller kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning, skall hänvisningen i stället avse den nya bestämmelsen.