Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1972:752 · Visa register
Lag (1972:752) med anledning av införandet av ny vägtrafiklagstiftning
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad: 1972-12-15
Ändring införd: t.o.m. SFS 1972:756
Förekommer i författning som beslutats av Konungen och riksdagen gemensamt eller av riksdagen ensam hänvisning till föreskrift som ersatts genom bestämmelse i bilregisterkungörelsen (1972:599), fordonskungörelsen (1972:595), körkortskungörelsen (1972:592), vägtrafikkungörelsen (1972:603), kungörelsen (1972:602) om arbetstid vid vägtransport, m.m. eller kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning, skall hänvisningen i stället avse den nya bestämmelsen.