Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1972:477 · Visa register
Kungörelse (1972:477) om tillämpning av 3 § lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands
Departement: Justitiedepartementet L5
Utfärdad: 1972-09-08
Kungl. Maj:t har, med stöd av 4 § lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands, funnit gott förordna som följer. Bestämmelserna i 3 § lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands skall äga tillämpning även i fråga om gärning som begås i annan stat än som anges i nämnda paragraf, om staten har tillträtt den europeiska konventionen den 30 november 1964 om straff för vägtrafikbrott. Konventionen har intill den 8 september 1972 tillträtts av Cypern, Danmark, Frankrike och Sverige.