Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1971:1156 · Visa register
Dumpningskungörelse (1971:1156)
Departement: Miljödepartementet
Utfärdad: 1971-12-17
Ändring införd: t.o.m. SFS 1991:554
Författningen har upphävts genom: SFS 1998:902
Upphävd: 1999-01-01
1 § Statens naturvårdsverk medger undantag enligt 3 § första stycket lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten efter samråd med fiskeriverket. Sådant medgivande skall avse visst slag och viss mängd av avfall samt tiden, platsen och sättet för dumpningen. Förordning (1991:554). 2 § Naturvårdsverket meddelar föreskrifter angående ansökan om medgivande till dumpning. 3 § Naturvårdsverket utövar i samråd med generaltullstyrelsen och kustbevakningen den centrala tillsynen över efterlevnaden av lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten och med stöd av lagen meddelade villkor och föreskrifter. Länsstyrelsen utövar i samverkan med lokala tullmyndigheter och kustbevakningen fortlöpande tillsyn inom länet. Förordning (1988:472). 4 § Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten meddelas av naturvårdsverket efter samråd med generaltullstyrelsen och kustbevakningen. Förordning (1988:472).