Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:980 · Visa register
Lag (1970:980) om retentionsrätt för fordran hos hotellgäst
Departement: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1970-12-17
Ändring införd: t.o.m. SFS 1987:695
Den som tillhandahåller rum på hotell eller pensionat eller för tillfällig vistelse i annan lägenhet får till säkerhet för fordran på ersättning för rummet eller för kost eller annan tjänst med anledning av vistelsen kvarhålla resgods, som gästen medfört. Värden får sälja resgodset och ta ut sin fordran ur köpeskillingen eller, om godset uppenbarligen saknar försäljningsvärde, bortskaffa det. Därvid tillämpas 2--12 §§ lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats. Vid tillämpningen av dessa bestämmelser skall vad som sägs om näringsidkaren avse värden, vad som sägs om beställaren avse gästen och vad som sägs om den mottagna saken avse resgodset. Om resgodsets ägare är i konkurs, gäller i stället 8 kap. 10 § konkurslagen (1987:672). Lag (1987:695). Övergångsbestämmelser 1985:986 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986. Har gästen medfört resgodset före ikraftträdandet, tillämpas dock äldre bestämmelser.