Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:927 · Visa register
Kungörelse (1970:927) om fastställande av tabeller till ledning vid uträknandet av arvsskatt och gåvoskatt
Departement: Finansdepartementet S1
Utfärdad: 1970-12-04
Övrigt: Tabellerna finns inte med här.
Kungl. Maj:t har, med stöd av 31 § förordningen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, funnit gott att fastställa bifogade tabeller till ledning vid uträknandet av sådan skatt. /n1/ //n1// Tabellerna finns inte med här.