Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:912 · Visa register
Lag (1970:912) med anledning av Riksskatteverkets inrättande
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1970-12-17
Vad i lag eller annan författning föreskrives om riksskattenämnden, centrala folkbokförings- och uppbördsnämnden, kupongskattekontoret, kupongskattenämnden, allmänna ombudet hos mellankommunala prövningsnämnden eller kontrollstyrelsen skall i stället avse riksskatteverket.