Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:912 · Visa register
Lag (1970:912) med anledning av Riksskatteverkets inrättande
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1970-12-17
Vad i lag eller annan författning föreskrives om riksskattenämnden, centrala folkbokförings- och uppbördsnämnden, kupongskattekontoret, kupongskattenämnden, allmänna ombudet hos mellankommunala prövningsnämnden eller kontrollstyrelsen skall i stället avse riksskatteverket.