Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:663 · Visa register
Lag (1970:663) om vissa kommunala befogenheter i fråga om sysselsättning för handikappade
Departement: Finansdepartementet KL
Utfärdad: 1970-12-04
Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:399
Författningen har upphävts genom: SFS 2009:47
Upphävd: 2009-03-01
Kommun får driva affärsverksamhet i syfte att bereda arbetsanställning åt handikappade, i den mån handikappade inom kommunen icke i tillräcklig omfattning kan beredas lämpliga anställningar på annat sätt samt under förutsättning att 1. verksamheten är anordnad så att den är särskilt lämpad för sysselsättning av handikappade, 2. anställning i verksamheten sker efter anvisning av Arbetsförmedlingen eller, efter dennas medgivande, av kommunens socialvårdsorgan. Lag (2007:399).