Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:653 · Visa register
Departementsprotokoll (1970:653) angående tillhandahållande av publikationer i serien Statens offentliga utredningar (bilagan ändrad)
Departement: Civildepartementet
Utfärdad: 1970-11-16
Författningen har upphävts genom: SFS 1987:1102
Upphävd: 1988-01-01