Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:344 · Visa register
Kungörelse (1970:344) om kompetenskrav för förare av större fritidsbåtar
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad: 1970-06-17
Ändring införd: t.o.m. SFS 2010:1581
1 § Fritidsbåt, vars skrov har en största längd av minst tolv meter och en största bredd av minst fyra meter, får föras endast av den som har avlagt skepparexamen enligt kungörelsen (1960:488) om lägre nautisk och maskinteknisk utbildning, har examens- eller avgångsbetyg från kurs vid nautisk linje vid sjöbefälsskola i riket eller har annan utbildning som Transportstyrelsen bestämmer. Transportstyrelsen får i enskilda fall medge undantag från första stycket i den mån kravet på sjösäkerhet inte åsidosätts. Styrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av en ansökan om undantag. Förordning (2010:1581). 2 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 1 § döms till böter. Förordning (1999:345).