Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:205 · Visa register
Lag (1970:205) om detaljhandel med läkemedel
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1970-05-27
Ändring införd: t.o.m. SFS 1993:367
Författningen har upphävts genom: SFS 1996:1152
Upphävd: 1997-01-01
1 § Med detaljhandel förstås i denna lag försäljning till den som inte har tillstånd till försäljning. Denna lag skall tillämpas på samma varor som de numera upphävda läkemedelsförordningen (1962:701) och lagen (1981:50) med bestämmelser om vissa medel avsedda för injektion. Lag (1992:1201). 2 § Detaljhandel med vara som avses i 1 § får drivas endast av staten eller av juridisk person i vilken staten äger ett bestämmande inflytande. Lag (1992:1201). 3 § Regeringen bestämmer av vem och på vilka villkor detaljhandel med läkemedel får drivas. Lag (1985:394).