Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:738 · Visa register
Kungörelse (1970:738) om läkemedelsförsörjningen vid sjukvårdsinrättningarna
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1970-11-20
Författningen har upphävts genom: SFS 2008:733
Upphävd: 2008-09-01
1 § Vid sjukvårdsinrättning finns särskilda anordningar för att tillgodose läkemedelsförsörjningen inom inrättningen. Vid sjukvårdsinrättning, som är uppdelad på avdelningar finns dels avdelningsförråd med läkemedel för den dagliga sjukvården inom avdelningen, dels sjukhusapotek för avdelningsförrådens gemensamma behov, om socialstyrelsen ej bestämmer annat. 2 § Sjukhusapotek drivs av sjukvårdsinrättningens huvudman eller, efter överenskommelse med huvudmannen, av Apoteksbolaget AB eller militärapoteket. 3 § Socialstyrelsen meddelar bestämmelser om tillsyn och kontroll över läkemedelsförsörjningen vid sjukvårdsinrättningarna och de föreskrifter i övrigt som behövs för tillämpning av denna kungörelse.