Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1968:72 · Visa register
Kungörelse (1968:72) angående underrättelse om dom i mål om ansvar för brott mot narkotikastrafflagen m.m.
Departement: Justitiedepartementet L5
Utfärdad: 1968-03-08
Ikraft: 1968-04-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1987:85
Upphävd: 1987-05-01
Domstol, som meddelar dom i mål om ansvar för brott mot narkotikastrafflagen eller eljest för brottsligt förfarande med narkotika, skall så snart det kan ske sända avskrift av domen till socialstyrelsen.