Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1968:361 · Visa register
Lag (1968:361) om avgift vid införsel av vissa bakverk;
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1968-06-06
Författningen har upphävts genom: SFS 1990:593
Upphävd: 1993-01-01 överg.best.
1 § Införs till landet rån (wafers), söta kex och småkakor som innehåller choklad och är hänförliga till tulltaxenr 19.05 tulltaxelagen (1987:1068), skall särskild avgift erläggas till staten. Avgiften erläggs till tullmyndigheten. Tullagen (1987:1065) gäller i fråga om avgiften. Första stycket gäller inte sådana rån (wafers), söta kex eller småkakor som är skattepliktiga enligt lagen (1941:251) om särskild varuskatt. Lag (1987:1235). 2 § Avgiften utgår med 5 kronor per kilogram choklad som ingår i varan. Lag (1980:975). 3 § I denna lag avses med choklad sådan choklad som är skattepliktig enligt lagen (1941:251) om särskild varuskatt. Lag (1980:975). 4 § har upphävts genom lag (1973:991). 5 § har upphävts genom lag (1980:975). Övergångsbestämmelser 1990:593 Lagen tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 1993.