Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1968:477 · Visa register
Kungl. Maj:ts Kungörelse (1968:477) med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 6 juni 1968 (nr 276) om uppskov i vissa fall med beskattning av realisationsvinst;
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1968-09-13
Författningen har upphävts genom: SFS1991:1095
Upphävd: 1991-08-01
Kungl. Maj:t har, med stöd av 9 § förordningen den 6 juni 1968 om uppskov i vissa fall med beskattning av realisationsvinst, funnit gott förordna som följer. Beslut om uppskov enligt förordningen den 6 juni 1968 om uppskov i vissa fall med beskattning av realisationsvinst antecknas i liggare, som avses i 57 § 1 mom. andra punkten taxeringskungörelsen den 27 juni 1957 (nr 513). Underrättelse om beslutet skall i förekommande fall sändas till länsstyrelsen i det län där fastighet, som förvärvats i stället för den med beslutet avsedda fastigheten, är belägen. Hos nämnda länsstyrelse skall göras anteckning motsvarande den som avses i föregående stycke.